SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
niedziela, 21 lipca 2019 roku
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
ARTYKUŁY
rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu

Akty prawne

Treści znajdujące się na RegioPortalu nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 (pobierz plik)

Ustrój

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 (pobierz plik)
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 (pobierz plik)
Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590 (pobierz plik)
Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r. 
Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603 (pobierz plik)
Ustawa o administracji rządowej w województwie z dnia 5 czerwca 1998 r.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 872 (pobierz plik)
 Wybory
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  z dnia 16 lipca 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1547 (pobierz plik)
Ustawa  o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984  (pobierz plik)

Ustawa o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. 
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985 (pobierz plik)
 
W urzędzie
Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. 
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458(pobierz plik)
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. 
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966
(pobierz plik)
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
Dz.U. 2006 nr 121 poz. 844 (pobierz plik)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 398 (pobierz plik)
 

Ważne
Ustawa Prawo zamówień publicznych   z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 (pobierz plik)
Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego   z dnia 14 czerwca 1960 r.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 (pobierz plik)

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych z dnia 12 października 1994 r. 
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856 (pobierz plik)
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 (pobierz plik)
Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach RP w Komitecie Regionów UE z dnia 6 maja 2005 r.  
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 759 (pobierz plik)
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2019 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.