SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
niedziela, 21 lipca 2019 roku
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
ARTYKUŁY
RegioPortal.pl - aktualności
Najnowsze wiadomości i doniesienia medialne publikowane na naszych stronach
RegioPortal.pl - artykuły
Najnowsze artykuły publikowane na naszych stronach
RegioPortal.pl - opracowania
Najnowsze opracowania z dziedziny rozwoju lokalnego i regionalnego
RegioPortal.pl - polecamy
Polecane przez naszą redakcję ciekawe książki i witryny internetowe
RegioPortal.pl - forum
Najbardziej aktualne wątki na naszym forum
RegioPortal.pl - wywiady
Najnowsze wywiady publikowane przez redakcję RegioPortal.pl


rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego RegioPortal.pl


§ 1.
Podstawowe definicje użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego RegioPortal.pl


 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego RegioPortal.pl
 2. RegioConsulting – przedsiębiorstwo prowadzone przez Mariusza Sidora pod pełną nazwą: RegioConsulsting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego z siedzibą w: 05-870 Błonie, ul. Harcerska 33, numer NIP118-147-53-96, numer REGON 140611672 będące wydawcą i administratorem Serwisu.
 3. Serwis - zorganizowany system teleinformatyczny podłączony do sieci Internet stworzony przez RegioConsulting, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez RegioConsulting i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.
 4. Część ogólnodostępna Serwisu – część Serwisu do której korzystania nie jest wymagane utworzenia konta użytkownika
 5. Część o ograniczonym dostępie do Serwisu – część Serwisu do której korzystania jest wymagane utworzenia konta użytkownika
 6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu


  § 2.
  Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) RegioConsulting określa niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej Regulaminem.
 2. Wydawcą i Administratorem Serwisu jest RegioConsulting
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług podstawowych drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług podstawowych drogą elektroniczną,
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze, bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych, mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, RegioConsulting w stosunku do nieuczciwych użytkowników będzie podejmował stosowne działania w tym w szczególności:
  1. usuwanie i edytowanie wpisów użytkowników,
  2. okresowe i stałe blokowanie adresów IP,
  3. usuwanie kont,
  4. działania prawne i procesowe.

§ 3.
Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

 1. 1.Umowa o świadczenie Usług podstawowych (informacyjnych) świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu zawarta zostaje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usługi czyli w momencie gdy Użytkownik znajdzie się na którejkolwiek ze stron Serwisu w szczególności:
  1. po wpisaniu w przeglądarce adresu internetowego (URL) prowadzącego do zasobów Serwisu
  2. lub po skorzystaniu z przekierowania (linku) prowadzącego do zasobów Serwisu.
 2. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług podstawowych (informacyjnych) świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu następuje z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usługi czyli w momencie gdy Użytkownik opuści strony Serwisu w szczególności:
  1. po wpisaniu w przeglądarce adresu internetowego (URL) prowadzącego do innych zasobów sieci Internet nie będących zasobami Serwisu
  2. lub po skorzystaniu z przekierowania (linku) prowadzącego do innych zasobów sieci Internet nie będących zasobami Serwisu
  3. lub po zamknięciu przeglądarki.
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania pozostałych Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu regulują regulaminy szczegółowe tych usług udostępnione na stronach Serwisu dotyczących tych usług.

§ 4.
Prawa i obowiązki użytkowników serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu i Usług w ramach niego świadczonych jedynie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, postanowieniami regulaminów szczegółowych.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu deklaruje znajomość niniejszego Regulaminu i Regulaminów szczegółowych i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nich zapisów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. wszelkich działań mogących przyczynić się do zatrzymania bądź zakłócenia pracy Serwisu,
  2. prób pozyskania z Serwisu danych nie dostępnych publicznie,
  3. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  4. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zapisami ponosi Użytkownik.

§ 5.
Odpowiedzialność i uprawnienia RegioConsulting jako właściciela i administratora Serwisu

 1. Informacje i dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. RegioConsulting dokłada wszelkich starań by prezentowane dane i informacje były kompletne, aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, sprawdzone, oparte na rzetelnych źródłach, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z tym:
 2. Korzystanie z Serwisu i Usług w ramach niego świadczonych odbywa się na koszty i ryzyko Użytkownika
 3. RegioConsulting nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania i użytkowania prezentowanych w serwisie danych i informacji przez ich użytkowników.
 4. RegioConsulting w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek  skutki w tym w szczególności szkody pośrednie i/lub bezpośrednie powstałe w wyniku wykorzystania i/lub użytkowania prezentowanych na stronach Serwisu informacjach i danych.
 5. RegioConsulting nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz obowiązującego prawa.
 6. RegioConsulsting nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat i szkód wynikających z przerw w funkcjonowaniu, bądź wadliwego funkcjonowania Serwisu.
 7. RegioConsulsting dokłada najwyższych starań w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń mogących płynąć z użytkowania Serwisu. RegioConsulting nie może jednak zagwarantować Użytkownikom pełnego bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu. W związku z tym RegioConsulting zastrzega że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w tym możliwość zainfekowanie wirusami komputera powstałe w wyniku dostępu i/lub korzystania z serwisu i/lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów z Serwisu.
 8. RegioConsulting zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie i/lub w usługach w ramach niego świadczonych treści reklamowych i/lub informacji handlowych zarówno w swoim imieniu jak i Partnerów. RegioConsulting nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe i informacje handlowe zamieszczane w Serwisie w imieniu Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 6.
Prawa własności

 1. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz RegioConsulsting. Prawa do elementów tekstowych, graficznych, materiałów audiowizualnych (w szczególności zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych), aplikacji, baz danych, danych, informacji zastrzeżone są dla RegioConsulsting lub odpowiednio na rzecz podmiotu, którego materiały (na podstawie współpracy z RegioConsulting) są zamieszczone na stronach Serwisu.
 2. Serwis jak i każdy jego element w szczególności materiały tekstowe, graficzne, audiowizualne (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe), aplikacje, bazy danych, dane podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego i międzynarodowego w tym w szczególności przepisów Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27.07.2001 (Dz.U nr 128, poz 1402).
 3. Wykorzystanie danych i informacji zawartych w Serwisie każdorazowo wymaga pisemnej zgody osoby reprezentującej RegioConsulsting.
 4. Użytkownik zamieszczając swoje własne treści w Serwisie wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a RegioConsulsting udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.  


§ 7.
Warunki świadczenia usług

 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagany jest komputer podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową typu Mozilla Firefox w wersji 2.0.0.11 pl. lub jej odpowiednik. Ponadto:
 2. Do korzystania z usług typu: rejestracja konta użytkownika, newsletter, forum, społeczność RegioPortalu, komentarze wymagane jest konto poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowany program pocztowy Mozilla Thunderbird lub jej odpowiednik.
 3. Do poprawnego korzystania z niektórych działów Serwisu bądź usług może być konieczne:
  1. odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej a w szczególności włączenie obsługi: protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java, Java Script, Flash oraz cookies,
  2. zainstalowanie dodatkowego oprogramowania bądź aplikacji w szczególności: Java, Adobe Flash Player, Adobe Reader.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do spełnienia we własnym zakresie wymagań technicznych świadczenia usług zawartych w punktach 1-3 §7.


§ 8.
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy pod rygorem nieważności zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego wysyłanego na adres: RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, ul. Harcerska 33, 05-870 Błonie.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail)
  2. opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia ich na adres wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu.


§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
 2. RegioConsulting zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.regioportal.pl/pl59/regulamin
 4. Szczegółowy opis, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie pozostałych Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu regulują Regulaminy Szczegółowe tych usług udostępnione na stronach Serwisu dotyczących tych usług.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa polskiego.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Lipiec 2019
PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Sierpień 2019
PWŚCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ZOSTAŃ NASZYM FANEM
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2019 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.